Styret

For 2021/2022 består styret av følgende personer:

  • Børge Irgens (styreleder)
  • Anders Olsen (kasserer)
  • Ketil Vegum
  • Robert Tore Larsen
  • Torsten Aslaksen

Du kan ta kontakt med styret via. epost: styret@tromsoastronomi.no