Medlemskap

Alle med interesse for verdensrommet og stjernehimmelen er velkommen i astronomiforeningen i Tromsø!

Bli medlem!

5 gode grunner for å bli medlem:

  • Du kommer i kontakt med andre astronomiinteresserte
  • Du holder deg orientert om hva som skjer på astronomifronten
  • Du får tilbud om å være med på observasjonsturer og astroweekender
  • Du får mulighet til å låne foreningens utstyr
  • og du trenger ikke ha universitetsutdannelse i astrofysikk

Om medlemskontingent

Betales direkte til bankkonto 4750.07.90160, eller via vipps til Tromsø astronomiforening.

Kontingent er 300 kroner for vanlige medlemmer og 200 kroner for student/ungdom/familie-medlemmer, og gjelder per sesong (høst til vår).