Medlemsmøter

Tromsø Astronomiforening har møter med foredrag, diskusjoner og sosialt samvær rundt en kopp kaffe/te eller rundt et teleskop (eller flere) når forholdene tillater det.

Møtetidspunkt er kl 19.00 andre onsdag i måneden i vinterhalvåret
hvis ikke annet er oppgitt i aktivitet-oversikten.

Møteprogrammet er foreløpig og kan bli endret.

Dette er åpne møter og alle er velkommen