Observatoriet i Skibotn

Et av Norges største teleskoper finnes i Nord-Norge,

…nærmere bestemt i Skibotn-dalen som går mot sørøst fra Lyngenfjorden i Troms.
Dette teleskopet har vært det eneste “profesjonelle” teleskopet i Norge – og det har primært blitt brukt til å undervise studenter i observasjonsteknikker og for innsamling av observasjoner til mastergrader ved universitetet.
Astrofysikkgruppen ved Universitetet i Tromsø, som sto for drift av teleskopet, ble nedlagt rundt 2004, og driften ble etterhvert overtatt av Tromsø Astronomiforening (TRAF).

TRAF har regelmessig hatt observasjonsturer til Skibotn. Men hovedteleskopet kom ikke til sin fulle nytte. Teleskopbygningen og teleskopmekanikken fungerte godt, men hovedspeilet på teleskopet var tilpasset en bestemt type forskning (astrometri). Med 5 meters brennvidde f/10 var feltet veldig lite. Hovedspeilet hadde 50cm diameter, mens sekundærspeilet var på hele 30cm! TRAF bestemte derfor i 2009 at vi ville oppgradere optikken for å øke nytteverdien og gi nye muligheter for visuelle observasjoner og astrofotografering. Oppgraderingen og et nytt hovedspeil på 50cm ville kreve en del penger. Budsjettet var på kr 40.000. Vi solgte andelsbrev i teleskopet for kr 500 pr. stk, noe som skaffet oss halvparten av pengene. Westin-fondet og Universitetet i Tromsø bidro også med kr 10.000 hver.

Dermed kunne vi bestille det nye speilet fra Galaxy Optics. Tekniske spesifikasjoner på speilet er 20 tommer, f/4,97 med brennvidde på 99,4 tommer og nøyaktighet på lambda = 0,152 bølgelengde.

(Det meste av teksten på denne siden er hentet fra artikkelen “De første observasjoner med det nye Skibotn-teleskopet”, publisert i bladet Astronomi, juni 2011. Materialet er gjengitt med tillatelse fra artikkelforfatter)

Se Observasjonsloggen for en oversikt over hvilke objekter vi har rettet teleskopet mot!