Medlemsmøte 11. oktober 2023

Tema for månedens medlemsmøte var: European Astrofest, Jupiter og den nylig oppskutte sonden JUICE som skal undersøke magnetfelt og vannforekomstene på månene til Jupiter.

12 personer var til stede.